Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення у межах Глемпінгу «SIRKA SPACE»

Послуги надаються фізичною особою-підприємцем Гасяк Ілоною Ігорівною (запис у ЄДРЮОФОПтаГФ

№ 2004120000000026657 від 21.01.2021 року) на території комплексу Глемпінгу «SIRKA SPACE», що знаходиться за

адресою: Львівська область, Яворівський район, Яворівська міська рада (далі – Глемпінг), та включають в себе:

розміщення фізичних осіб, шляхом надання місця у Глемпінгу для тимчасового проживання.

У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Глемпінгу вважається, що Ви цілком та безумовно

погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг та правил

проживання у Глемпінгу, у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі

зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) про надання послуг та правилами

проживання в Глемпінгу) і Вам зрозумілі всі їхні положення. Публічна оферта (договір) про надання послуг та

правила проживання в Глемпінгу визначають зміст прав, обов’язків та відповідальності Глемпінгу і Користувача,

діють одночасно та доповнюють один одного.

1. Загальні положення

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та

є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі –

«Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або Споживач», або «Споживачі», або «Гість», або «Гості»), укласти

договір про надання Користувачу послуг з розміщення (надання номера (місця) для тимчасового проживання) на

викладених нижче умовах.

1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Глемпінг та Користувач разом називаються

«Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами

та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.4. Текст Публічної оферти (договору), завжди розміщені на інформаційному стендах Глемпінгу, а також

на офіційному сайті Глемпінгу https://www.sirka.lviv.ua/sirka-space.

1.5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із

виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг від Глемпінгу.

2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору

2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Глемпінгом Користувачеві за плату послуг з

розміщення, шляхом надання місця для тимчасового проживання за адресою знаходження Глемпінгу, у спеціально

обладнаному приміщенні відповідно до замовлення на бронювання.

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом

будь-якої дії, передбаченої п.3.4 договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов

договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України.

Договір про надання послуг з розміщення укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має

юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору,

підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти

(договору).

3. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається між Глемпінгом і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634

Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п.

3.4 Договору.

3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття

Користувачем всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 ЦК

України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній

оферті.

Укладання договору означає, що Користувач:

- у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у Глемпінгу;

- визнає безумовну придатність приміщень Глемпінгу для задоволення потреб, описаних у цьому

договорі;

- приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.

3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття

(акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:

- сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) або

банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою;

- безпосереднє користування Користувачем послугами Глемпінгу;

- заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції.

3.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг

Глемпінгу достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

4. Порядок розрахунків

4.1. Послуги Глемпінгу, в тому числі додаткові, надаються Користувачеві на платній основі відповідно до

умов договору і тарифів/цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах,

іншій інформаційній документації Глемпінгу та/або на сайті Глемпінгу. Тарифи/ціни на послуги Глемпінгу та їх

перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Глемпінгу.

4.2. Право на отримання/використання Послуг Глемпінгу, як правило, надається після здійснення плати

за відповідні Послуги, згідно з Тарифами/Цінами. Глемпінг вправі надавати Користувачеві послуги без здійснення

передоплати.

4.3. Глемпінг вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення.

4.4. Оплата послуг в Глемпінгу здійснюється готівкою, банківськими картами МПС Visa, Mastercard або

за безготівковим розрахунком банківським переказом.

4.5. Зі збігом оплаченого періоду проживання Користувач зобов’язаний залишити Глемпінг та звільнити

його від особистих речей і багажу не пізніше 11:00 години київського часу (час виселення) останнього оплаченого

дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного

номеру третіми особами.

4.6. Час поселення в Глемпінгу починається з 15:00 години київського часу.

4.7. Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка оплачується з урахуванням обраної категорії

номерів відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній

документації Глемпінгу та/або на сайті Глемпінгу.

4.8. У випадку надання Глемпінгом послуг без здійснення попередньої оплати, Користувач зобов’язаний

здійснити оплату таких послуг у день закінчення періоду проживання згідно виставленого рахунку відповідно до

цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації

Глемпінгу та/або на сайті Глемпінгу.

5. Порядок оформлення проживання в Глемпінгу. Порядок дострокового припинення надання

послуг з розміщення за ініціативою Користувача

5.1. Розміщення Користувача в Глемпінгу, як правило, здійснюється на попередній платній основі, тобто

при внесенні 50% оплати послуг з тимчасового розміщення на узгоджений з рецепцією період відповідно до цін,

вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Глемпінгу

та/або на сайті Глемпінгу, з одночасним пред’явленням Користувачем рецепції документів, що посвідчують його

особу (паспорт громадянина України, в тому числі для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб

молодше 16 річного віку без супроводу батьків, опікунів тощо, паспорт громадянина іноземної держави чи особи

без громадянства, посвідки на проживання), а також заповненням та залишенням на рецепції анкети Користувача за

визначеною формою. При відсутності вищезгаданих документів, Користувач визнає за працівником рецепції право

відмовити в наданні послуги з тимчасового розміщення в Глемпінгу.

5.2. У випадку відмови Користувача від заброньованої послуги менше ніж за 7 календарних днів до дати

заселення або зміни дати початку та/або закінчення послуги з будь-яких причин, не залежних від Глемпінгу, зміни

умов послуги за ініціативою Користувача після її оплати прирівнюється до відмови (часткової відмови) від послуги,

і на користь Глемпінгу утримується (стягується) сума раніше оплаченого завдатку в повному обсязі.

5.3. У випадку відмови Користувача від заброньованої послуги більше ніж за 7 календарних днів до дати

заселення - передоплата може бути повернута Користувачу.

6. Форс-мажор

6.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії,

зміни в законодавстві тощо, сторони частково або повністю звільняються від виконання обов'язків за даним

договором.

6.2. Сторона для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії

форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення

дії даних обставин.

6.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом.

7. Додаткові послуги Глемпінгу

7.1. Крім послуг з розміщення Глемпінг надає наступні послуги на безоплатній основі:

- прибирання номерів;

- зберігання багажу;

- виклик екстрених служб;

- бездротовий доступ до мережі Інтернет.

7.2. Інші додаткові послуги надаються за тарифами/цінами, вказаними на інформаційних стендах, в

куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Глемпінгу та/або на сайті

Глемпінгу.

8. Права і обов’язки Користувачів послуг з розміщення в Глемпінгу

8.1. Користувачі послуг з розміщення вправі:

- користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в даній

Публічній оферті та в правилах проживання у Глемпінгу, інших документах Глемпінгу;

- отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Глемпінгу, вартість

послуг, що надаються на території Глемпінгу;

- звертатися до співробітників рецепції з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати

скарги, відгуки і пропозиції в книзі скарг та пропозицій, яка знаходиться в куточку споживача.

8.2. Користувачі послуг з розміщення зобов’язані:

- беззастережно дотримуватись положень та умов даної Публічної оферти;

- поважати права інших гостей Глемпінгу;

- дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись вживання нецензурних висловів у

громадських зонах Глемпінгу;

- дотримуватись правил проживання в Глемпінгу, правил користування об’єктами інфраструктури

Глемпінгу, регламенту доступу до них, про які можна дізнатись на рецепції;

- берегти майно Глемпінгу. У випадку втрати чи пошкодження з вини Користувача майна (в тому числі

рушники, халати, посуд, меблі, різний інвентар тощо), які знаходяться на території Глемпінгу, гість зобов’язаний в

строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення з Глемпінгу відшкодувати шкоду, розмір якої

визначається: відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах,

іншій інформаційній документації Глемпінгу та/або на сайті Глемпінгу, а за відсутності таких цін – адміністратора

чи будь-якого іншого працівника Глемпінгу на умовах прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи

пошкодженого майна;

- дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування

електроприладами і обладнанням Глемпінгу.

9. Права і обов’язки Глемпінгу

9.1. Глемпінг зобов’язаний:

- своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені послуги;

- інформувати Користувача про послуги, що надаються на території Глемпінгу та форму і порядок їх

оплати;

- забезпечувати повну відповідність послуг;

- своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з тимчасового

розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в Глемпінгу в найкоротші строки;

Глемпінг не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в

Глемпінгу, втрачені на території Глемпінгу, або їх пропажу з будь-яких причин.

9.2. Глемпінг вправі:

- заходити до місць проживання для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем

водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку

порушення Користувачем положень даної Публічної оферти;

- у випадку закінчення (збігу), узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду проживання

Користувача в Глемпінгу та/або відсутності Користувача за місцем тимчасового проживання більш як 2 годин без

сплати, самостійно звільнити місце проживання від особистих речей Користувача, склавши при цьому опис майна,

що залишив Користувач;

- при більш як двократному порушенні Користувачем загальноприйнятих норм поведінки,

запрошувати співробітників органів внутрішніх справ для з’ясування обставин та встановлення фактів таких

порушень;

- достроково, без повернення сплачених Користувачем за тимчасове проживання коштів, розривати

договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території Глемпінгу

у разі:

а) перебування в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією

психотропних речовин;

б) паління в номерах, а також на території Глемпінгу і комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць;

в) без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і

легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;

г) порушення правил громадського порядку;

д) порушення правил проживання в Глемпінгу;

е) порушення положень даної Публічної оферти;

є) систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Глемпінгу на порушення їхніх прав та

свобод.

10. На території Глемпінгу забороняється

- запрошувати та проводити в номери сторонніх осіб;

- передавати третім особам ключ (карту, браслет тощо) від номера;

- зберігати в місці для проживання габаритні речі та предмети, окрім валіз, (ящики, коробки розміром

більше 100х 100х 100 см., велосипеди, скутери, мопеди тощо);

- пересувати меблі та переміщати предмети інтер’єру;

- палити в місці для проживання та інших місцях, не призначених для паління;

- порушувати спокій інших гостей Глемпінгу після 22:00 години, створюючи галас або шум;

- зберігати чи приносити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, отруйні, наркотичні засоби та

інші небезпечні предмети. Користувачі, які мають право на носіння та зберігання зброї, зобов’язані повідомити про

це рецепцію в день заїзду, пред’явивши відповідні дозвільні документи;

- виносити посуд і столові прибори з місць для проживання та за межі закладів харчування;

- свідомо забруднювати територію Глемпінгу недопалками, сміттям тощо;

- користуватись власними прасками, електронагрівальними приладами, кип’ятильниками, чайниками

тощо;

- запалювати свічки.

У випадку більш як дворазового порушення, або одноразового грубого порушення гостем правил

поведінки та/або обов’язків, зазначених в розділах 9-11 даної Публічної оферти, рецепція вправі відмовити гостю в

подальшому наданні послуги з тимчасового розміщення, а відтак і перебування на території Глемпінгу, з

обов’язковим складанням відповідного акту та, за необхідності, із залученням співробітників правоохоронних

органів.

Користувачі визнають за Глемпінгом право не надавати послуги з тимчасового розміщення особам, які:

- на думку рецепції, знаходяться в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного

сп’яніння чи під дією психотропних речовин;

- без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігають чи приносять зброю,

вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети і речовини;

- не надали документів, що посвідчують особу;

- мають намір заселитись більшою кількістю осіб ніж передбачає відповідна категорія місця

проживання.

11. Вирішення спорів

11.1. У випадку виникнення скарг Користувачеві необхідно надати: скаргу, чек (квитанцію тощо)

Глемпінгу, документ з відміткою Глемпінгу, який підтверджує порушення умов надання послуги, документи, що

підтверджують фактичні збитки. Рекламації та всі необхідні документи надаються Глемпінгу не пізніше 14 днів із

дня закінчення надання послуги. Всі рекламації розглядаються Глемпінгом лише за умови, що Глемпінг був

поінформований про порушення умов надання послуги заздалегідь для можливості їх усунення протягом наступних

12 годин.

11.2. Глемпінг розглядає отриману рекламацію протягом 20 днів.

11.3. Рекламації, заявлені з порушенням вимог Публічної оферти (договору) не розглядаються.